Rüyada Yüksük görmek tabiri yorumu nedir?

Rüyada Yüksük görmek tabiri yorumu nedir? Tüm İslami Rüya Tabirleri

İhya: İğnenin parmağa batmasını önlemek için parmak ucuna takılan küçük mahfazayı ( yüksüğü) görmek eşe, çocuğa, rızka, binite, yolculuğa, yakasını bırakmayan alacaklıya, Yüksüğü yanlış yere takmak zina yapmaya yahut bir yakınının hastala masına delalet eder..


Molla Cami: Rüyada yüksük görmek, rızka, çocuğa, zevceye veya azgın çocuğa yahut bineğe veyahut yolculuk yapmaya, ya da kendisinden ayrılmayan alacaklıya işarettir. Bazen yüksük, darlık ve sıkıntıya bazen de hayvan kiraya veren kimseye veya yarış yapan çocuklar için birincilik almaya işarettir.Bir kimsenin rüyada yüksüğü kendi yerinin dışına koyması zina etmeye ya da parmaklarının işaret ettiği kimsenin hasta olmasına işarettir.


Nablusi: Rüyada yüksük görmek, rızka, çocuğa, zevceye veya azgın çocuğa yahut binek hayvanına veyahut yolculuk yapmaya, ya da kendisinden ayrılmayan alacaklıya delalet eder. Bazan yüksük, darlık ve sıkıntıya Bazen de hayvan kiraya veren kimseye veya yarış yapan çocuklar için birincilik almaya delalet eder.Bir kimsenin rüyada yüksüğü kendi yerinin dışına koyması zina etmeye ya da parmaklarının delalet ettiği kimsenin hasta olmasına delalet eder,Rüyada ölünün parmaklarında yüksük görülmesi: «Onlar için demirden kamçılar da var.» (Sure-i Hac, ayet 21) mealindeki ayet gereğince ölünün cehennemde olduğuna delalet eder.


İslami Rüya Tabirleri

        
 

Güzel Sözler

Beytullah Hoca
 

Basında Biz


 

İletişim İmkanları