Rüyada Turunç görmek tabiri yorumu nedir?

Rüyada Turunç görmek tabiri yorumu nedir? Tüm İslami Rüya Tabirleri

İhya: turunç görmek şer veya fitneye, üzüntü ve kedere, zahmet ve meşakkate ya da güzel kadına, Bekarın turunç görmesi güzel ve zengin bir kadınla evlenmesine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada turunç görmek hastalığa, üzüntü, keder ve sıkıntı ile beraber zahmet ve meşakkat çekmeye veya güzel ve yakışıklı kadına işarettir.Rüyada görülen turuncun hepsi, şer veya fitneye işarettir.Turunç görmek, kendisinden kaçmak ve kurtulmak istemesini gerektiren bir mihnet ve belanın gelmesine işarettir. Bazen de turunç görmek, sevgi ve aşk eseriyle hayran olmaya işarettir. Rüyada evde çok turunç görülmesi, evde yanacak ateşe işarettir. Bekar için rüyada turunç görmek güzel,zengin ve bekar bir hanıma işarettir.


Nablusi: Rüyada turunç görmek hastalıktır, üzüntü, keder ve sıkıntı ile beraber zalunet ve meşakkat çekmeye veya güzel ve yakışıklı kadına delalet eder.Rüyada görülen turuncun hepsi, şer veya fitneye delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir topluluğu birbirini turunçla taşladıklarını görse, o topluluk arasında çıkacak cenk ve mücadeleye delalet eder. Bu tabir «narenç» kelimesinin adından, renk ve ekşiliğinden çıkarılmıştır.Turunç görmek, kendisinden kaçmak ve kurtulmak istemesini gerektiren bir mihnet ve belanın gelmesine delalet eder. Çünkü istenilmeyen şeyde de bir ekşilik vardır. Bazen de turunç görmek, sevgi ve aşk eseriyle hayran olmaya delalet eder.Rüyada evde çok turunç görülmesi, o evde yanacak ateşe delalet ed^r. Bekar için rüyada turunç görmek, güzel, zengin ve bekar bir hanıma delalet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) turuncu, sarı rengine rağmen iyiye yormuş tadı ve görüntüsü itibariyle bunun Cennet meyvelerinden olduğunu söylemiştir.İbn-i Şirin şöyle diyor: Rüyada birden üçe kadar turunç görmek; evlada, on ve daha fazla sayıda turunç; helal mala işarettir. Yeşili daha iyidir.Kirmani diyor ki: Turunç; halka yakın, cömertliği, iyiliği ve güzelliği ile tanınan bir insana delalettir. Yanında turunç görenin, evladı olur. Turunç yiyen, oğlunun yahut başka birinin malından yer. Bir turuncu beze sarıp, sakladığını görenin; evladı vefat eder. Bir turuncu satın alıp, onu koynuna koyduğunu gören, cariyeden çocuk sahibi olur. Turuncun fena kokması, o çocuğun kötü huylu olacağına işaret eder. Kolunun arasından turuncun düştüğünü görenin, karısı düşük yapar.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Turunç kestiğini gören, hayırseverliği ile meşhur olur. Dinsiz birinin turunç görmesi, nifakla, ikilik çıkarmasıyla yorumlanır.Bazı yorumcular turuncu, güzel bir zevce (kadın eş) yahut dindar cariye ile tevil etmişlerdir. Bir kısmı ise tadı ekşi olduğundan, haram mala veya hastalığa işaret ettiğini söylemişlerdir. Bir rivayete göre turunç, dindir. Tatlı turunç yemek; mala, ekşi turunç yemek ise; hastalığa ve evlat yüzünden üzülmeye delalettir. Yeşil turunç, o yılın bereketi ve ucuzluğudur. Bir kısım yorumcuya göre portakal ve kübbad, turunç gibi iyi sayılmıştır. Cafer-i Sadık'a göre rüya şunların temsilcisidir: Evlat, sadık dost, tartışma ve garip bir şahıstan menfaat. Birine turunç atmak yahut vurmak; aralarında akrabalık kurulacağına delalet eder.


İslami Rüya Tabirleri

        
 

Güzel Sözler

Beytullah Hoca
 

Basında Biz


 

İletişim İmkanları