Rüyada Köşk görmek tabiri yorumu nedir?

Rüyada Köşk görmek tabiri yorumu nedir? Tüm İslami Rüya Tabirleri

İhya: Mala, nimete, memuriyete, kamam ve mevkiye, maksada kavuşmaya ve sevince; Köşk, fasık için kibir ve yalana, maddi sıkıntıya ve itibardan düşmeye, Bazen köşk hidayete ve İslam dinine, şeref ve itibara, takva sahibi, namuslu insana yahut ikiyüzlü kadına, UUzaktan görülen köşk mülke, Köşke girmek devlet ve saltanata, durumunun daha iyi olmasına yahut evlenmeye, Salih kimsenin köşk görmesi iyi amellere, Kent içindeki köşkler dünyalıkta erişilecek en son makamlara, Cennet köşklerinden birinde olduğunu görmek düşmana galip gelmeye, güzel eşe ve reisliğe yahut salih amellere delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen köşke adaletin çıkmasına yahut mülkün tazelenmesine, mal, rütbe ve makama işarettir. Eğer köşk kerpiçten yapılmış ise dünyalığa, kiremitten yapılmış ise ona gelecek haram mala işarettir. Bazen iki yüzlü birkadına da işarettir, denilmiştir. Rüyada görülen köşk, yalana, kibre ve helak olmaya işarettir. Bazen de köşk görmek, hidayet ve Islama işarettir. Rüyada köşk, fasık ve kötü bir kimse için zindana, darlığa mat ve şöhretininnoksanlığına işarettir. Namuslu kimse için de kadrinin yüceliğine ve borcunu ödemesine işarettir. Uzaktan görülen köşk mülkdür. Köşk, mütedeyyin, takva sahibi izzetli ve namuslu bir kimseye işarettir. Bir kimse bir köşke girdiğini görse, büyük bir devlet ve saitanata erişir. Dini güzel ve bulunduğu halden daha hayırlı bir hale kavuşur. Bir kimse bir köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, eğer o köşkkendisinin ise o kimse yüce bir mevkiye büyük bir dereceye, kuvvet ve kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir. Rüyada görülen köşk mütedeyyin kimseler için salih ameldir. Rüyada bir köşke girdiğini gören kimse, evlenir. Şehir içinde büyük köşklere ve yüksek çardaklara ve kule burcunda yüksekköşklere çıkmak, dünya rütbelerinden erişeceği mertebe ve makama işarettir. Bazı Tabirciler, köşk nimet, mal, memuriyet, mertebe, reislik, saltanat, murada erişmek ve sevinç gibi şeylere işarettir, dediler. Cennet köşklerinden bir köşkte olduğunu gören kimse, reisliğe erişir vedüşmanına galip gelir.


Nablusi: Rüyada görülen köşk (Kisra'nın köşkleri gibi) adaletin çıkmasına yahut mülkün tazelenmesine, mal, rütbe ve makama delalet eder. Eğer köşk kerpiçten yapılmış ise bir miktar da dünyalığa, kiremitten yapılmış ise ona gelecek haram mala delalet eder. Bazan iki yüzlü bir kadına da delalet eder, denilmiştir.Rüyada görülen köşk, yalana, kibre ve helak olmaya delalet eder. Bazan da köşk görmek, hidayet ve İslama delalet eder.Rüyada köşk, fasık ve kötü bir kimse için zindana, darlığa mal ve şöhretinin noksanlığına delalet eder. Namuslu kimse için de kadrinin yüceliğine ve borcunu ödemesine delalet eder. Uzaktan görülen köşk mülkdür. Köşk, mütedeyyin, takva sahibi izzetli ve namuslu bir kimseye delalet eder.Bir kimse bir köşke girdiğini görse, büyük bir devlet ve saltanata erişir. Dini güzel ve bulunduğu halden daha hayırlı bir hale kavuşur.Bir kimse bir köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, eğer o köşk kendisinin ise o kimse yüce bir mevkiye büyük bir dereceye, kuvvet ve. kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir.Rüyada görülen köşk mütedeyyin kimseler için salih ameldir. Rüyada bir köşke girdiğini gören kimse, evlenir. Ayağında kelepçe bulunan bir kimse, billurdan bir köşke girdiğini görse, o kimse uzun boylu yaşayamayacağı birisiyle evlenir. Şehir içinde büyük köşklere ve yüksek çardaklara ve kule burcunda yüksek köşklere çıkmak, dünya rütbelerinden erişeceği mertebe ve makama delalet eder.Bazı tabirciler, köşk nimet, mal, memuriyet, mertebe, reislik, saltanat, murada erişmek ve sevinç gibi sekiz şeye delalet eder, dediler.Cennet köşklerinden bir köşkte olduğunu gören kimse, reisliğe erişir ve düşmanına galip gelir veya güzel bir cariye satın alır.


Seyyid Süleyman: Rüyasında köşke girdiğini gören, mal ve ni'met sahibi olur. Kasrın yandığını görenin malını hükumet alır.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Rüyada kasr görmek; şunlarla tabir olunur. Ni'met, mal, vilayet, mertebe, riyaset, şeref, saltanat, murat, ferah ve sevinç. Bu rüyada kasrın güzel ve yüksek olup olmadığı dikkate alınır, buna göre yorumlanır.


İslami Rüya Tabirleri

        
 

Güzel Sözler

Beytullah Hoca
 

Basında Biz


 

İletişim İmkanları