Rüyada Atmak görmek tabiri yorumu nedir?

Rüyada Atmak görmek tabiri yorumu nedir? Tüm İslami Rüya Tabirleri

İhya: Atmak mutad olmayan şeyleri bir yere doğru atmak, fıtratı zorlamak ve akıl dışı iş yapmakla tabir edilir. ( Atılabilir cisimler için Taş, Atış Yapmak , Ok ve Mancınık maddelerine bakınız.)


Diyanet: Rüyada ok atıldığının görülmesi; ırz ve namus hakkında bir kinden dolayı söz söylemeye, bazen de aracı vasıtasıyla bir işin görülmesine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ok attığını, fakat hedefe vuramadığını görse; o kimsenin dilinin pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü söz söyleyeceğine, hedefe isabet ettirdiğini görmesi; arzu ettiği ve meydana gelmesi için mektup veya aracı gönderdiği bir konuda muradına ereceğine delil teşkil eder. Rüyanızda bir insana ok attığınızı ve isabet ettiremediğini görmeniz; ok attığınız insan hakkında kötü sözler söyleyeceğinize ve ona haksız yere bir şey isnad edeceğinize işaret eder. Eğer attığınız ok isa­bet ederse söylediğiniz sözün gerçek olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında küçük ve yuvarlak taş attığını görmesi; recm'e (zina yapan evli kimsenin taşlanarak öldürülmesi) delalet eder. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada taş atmak; taş atan kimse hakkında iftiraya işarettir. Rüyada karada taş atarak avlanmanın görülmesi; kazanç ve ganimetle yorumlanır.


Nablusi: Bir kimsenin rüyada mancınıkla bir şey attığını görmesi, zulüm ve hiledir. bazen bu rüya, ulemaya iftira etmeye ve onları rezil etmeye yahut namuslu kadınlara iftira ederek onları ta'n etmeye delalet eder. bazen da mancınık görmek, mancınığın kurulmuş olduğu yere bir fitnenin gelmesine delalet eder.Rüyada ok atmak, ırz ve namus hakkında bir garazdan dolayı söz söylemeye, bazen da elçi ve vekil vasıtasıyla bir işin yerine getirilmesine delalet eder. Atılan oklar demir olursa, gönderilen elçi ve vekilin iyi birer insan olduklarına ve maksadın hasıl olmasına delalet eder. Eğer oklarda demir yok a talep ettiği şeyde ümitsiz olur.Rüyada iki grup insanların birbirlerine ok attıklarını görse, bunlardan isabet ettirenlerin düşmanlıklarında hak üzere olduklarına, isabet ettirmeyenlerin ise, düşmanlıklarında haksız ve batıl olduklarına delalet eder. Rüyada halka ok attığını gören kimse onlar hakkında kötü ve yaramaz söz söyler.Bir kimse rüyada ok attığını fakat hedefe isabet ettiremediğini görse, o kimsenin lisanının pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü «öz söylemesine delalet eder. Bir hedefe ok atıp isabet ettiğini gören kimse arzu ettiği ve meydana gelmesi için mektup yahut elçi gönderdiği bir hususta muradına nail olur.Bir kimse rüyada bir insana ok atsa ve ona isabet ettiremezse, o insan hakkında batıl söz söyler ve ona haksız yere bir şey isnad eder.Eğer attığı oku isabet ettirirse, onun hakkında söylediği sözün hak olduğuna delalet eder. Üzerinde yeni ve beyaz elbise olduğu halde bir dağın tepesinde doğu ve batı taraflarına ok attığını gören kimse eğer ehilse mülk ve saltanata nail olur. Rüyada küçük ve yuvarlak taş atmak recm'e delalet eder. Bazı tabirciler hazer halinde bir kimseye rüyada taş atmak, o kimse hakkında iftira ve bühtana delalet eder, dediler.Rüyada karada av avlamak için taş atmak kazanç ve ganimettir. Bir kimse rüyada kendisine ok atıldığını ve kanının aktığım görse, büyük bir adamdan menfaate nail olur. Bir kimsenin rüyada kalbine ok isabet ettiğini görmesi, güzel bir delikanlı yahut güzel bir cariye tarafından göz ucuyla bir an bakışa delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendisini düşman kalelerinden birisine mancınık ile taş attığını görmesi, söyleyeceği hak söz yahut sıdkiyle Allah Teala Hazretleri'ne yapacağı duadır.


İslami Rüya Tabirleri

        
 

Güzel Sözler

Beytullah Hoca
 

Basında Biz


 

İletişim İmkanları