İslami Rüya Tabirleri

İslami Rüya Tabirleri

ÖNSÖZ A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Rüyalar geleceğin habercisidir
,
Sevgili okuyucularım, hepimiz zaman zaman kendi kendimize sorarız:

“Rüya nedir?”

Rüya, hayatın ta kendisidir.

Gelmiş geçmiş milyonlarca yıl içinde, doğmuş, ölmüş yüz milyarlarca insanın hayatını bir düşünün! Yaşadığımız dünya hayatında Allah’ın bize bahşettiği sayısız güzellikler karşısında çoğu zaman; “Tıpkı bir rüya gibi!” deriz. Şükürler olsun ki, o güzellikleri görüyor ve yaşıyoruz. Şükürler olsun ki, uyuyor ve uyanıyoruz. Allah bize uykumuz sırasında birçok şeyi gösteriyor, kullarını uyarıyor, yanlışlarımıza dikkat çekip, doğrulara işaret ediyor. Adına “rüya” dediğimiz ve uyku halindeyken yaşadığımız bu olgu esnasında gördüklerimiz bizi bazen korkutuyor, bazen de sevindiriyor. Rüyalarımızda bazen uçuyor, bazen düşüyor, bazen kazanlarda kaynıyor, bazen boğuluyor, bazen de uçar adımlarla koşuyoruz. Bazen denizlerin üzerinde yürüyor, bazen de bir karış suyu olan bir dereyi geçemiyoruz. Bazen kral, bazen dilenci oluyoruz. Bazen cennet kuşları ile oynuyor, bazen de yılanlar ile boğuşuyoruz. İşte bu yüzden, bazen kan-ter içinde, bazen de mutlulukla gülümseyerek uyandığımızda: “Bu gördüklerim acaba ne anlama geliyor?” diye merak edip, rüyamızı yorumlayacak birini arıyoruz. Gördüğümüz rüyalar, genellikle günlük hayatımızla bağlantılıdır. Hasta bir insan içinde bulunduğu ruh halinin çerçevesinde rüya görür; sağlıklı, neşeli ve düzenli hayat süren bir insanın gördüğü rüyalar da onun ruhi durumunun bir aynası gibidir. Düzgün bir hayatı olmayan, ya da şeytani işlere karışmış insanlar ise gördükleri korkutucu rüyaları hatırlamak bile istemezler.

Sabah uyanıp da: “Allah Allah, öyle bir rüya gördüm ki, hayatımla hiç ilgisi yok!” demeyin. Gördüğünüz rüyayı düşünün ve yorumlamaya çalışın; çünkü unutmayın, o gördükleriniz, size gösterilenlerdir, belki bir işaret, belki de bir uyarıdır! Elinizde bulunan bu arşiv, rüyalarınızı yorumlamanızda size rehber ve yardımcı olacaktır. Bu arşivde rüya âleminde gördüklerinizi ve ne anlama gelebileceklerini madde madde bulacak, birleştirecek ve rüyanızın anlamlı bir yorumunu yapabileceksiniz. Rüyalarınızı yorumlamak için başvuracağınız kaynak ya da kişi çok önemlidir, çünkü rüyalara getirilen yorumlar, sağlıklı bir kaynaktan alınmaz ya da ehil bir kişi tarafından yapılmazlarsa, o rüya sahibini bunalıma sürükleyebilirler!

Mübarek dinimizde rüyaların ve rüya yorumunun önemli bir yeri vardır. Ashabdan Ebu Hurayre (r.a.)’ın naklettiği bir Hadis-i Şerif’e göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Nübüvvetten sonra baki kalacak, ancak mübeşşirattır.”

Bunun üzerine sahabiler sordular:

“Mübeşşirat nedir ya Rasulallah?”

Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki:

“Salih rüyalardır.”

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir başka Hadis-i Şerif’lerinde:

“İçinizden biri, hoşuna gidecek bir rüya görür ise, bu rüya Allah’tandır. Onun için Allah’a hamd etsin ve o rüyayı söylesin.”

Bir başka Hadis-i Şerif’lerinde de Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“İçinizden hanginiz doğru sözlü ise, o kişinin rüyası da doğrudur.”

Ancak bir de “şeytani rüyalar” vardır ki, onlar hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Rüyada şeytan insanları kandırır; tesirinde kalmayın!”

İşte bu yüzden daima abdestli olarak uykuya yatmak tavsiye edilir, çünkü abdestli olarak yatıp uyuyan bir kimseyi şeytan rahatsız edemez!

Bütün bunlar da açıkça gösteriyor ki, rüyayı yorumlamak gerçekten de çok önemlidir. Rüya yorumu yapacak kişinin, dini bütün, kültürü sağlam, yorum kabiliyeti gelişmiş ve güçlü bir kimse olması şarttır. Yanlış ya da eksik yorumlar, rüyaların taşıdı uyarıların kaçırılmasına, işaretlerin fark edilmemesine yol açabilir. Halk arasında rüya yorumları ne yazık ki son derece yanlış yapılmakta, bu yüzden de amacına ulaşamamaktadır. Gazetede yapmış olduğum rüya yorumlarına büyük ilgi gösterdiniz; sizlerden binlerce mektup aldım; bunun için sizlere teşekkür borçluyum. Bu arşivi hazırlamam, işte bundan dolayı şart oldu.

Bu arşiv, Allah’ın izniyle, rüyalarınız gerçek ve sağlıklı yorumlarını yapabilmeniz için size özgün bir rehber olacak. Ancak siz değerli okurlarımı çok önemli bir hususta uyarmayı bir borç bilirim:

Bu arşivde bulacağınız rüya yorumları asla “fal” mahiyetinde değildir! Fal bakmak bir anlamda gaybdan haber vermeye kalkışmak demektir ki, bu mübarek dinimizde haram olduğu gibi mümkün de değildir. Zira gayb bilgisi yalnızca Cenab-ı Allah katındadır ve O’na aittir! Bu bakımdan rüya yorumları, elinizdeki arşivde de sık sık belirtildiği üzere, yalnızca birer uyarı, birer mesajdan ibarettir ve kesinlikle böyle anlaşılmalı, böyle değerlendirilmelidir.

Hepinize hayırlı ve güzel rüyalar diliyor ve Allah’tan cümlemizi doğruluk ve dürüstlük yollarından ayırmamasını niyaz ediyorum

Peygamber efendimiz (s. a. v) buyuruyor ki: “Bir kimse rüyasında beni görürse mutlak surette beni gör­müştür. Zira şeytan benim suretime giremez. ”

“En sadık rüya seherlerde (görülen) rüyadır. ”

“Güzel rüya bir müjdedir. Onu müslüman olan görür veya kendisine gösterilir. ”

“Salih ve gerçek rüya nübüvvetin yetmiş altı parçasından bir parçasıdır.”

“Rüya altıdır. Kadın görmek hayra, deve korkuya, süt islam fıtratına, yeşillik cennete, gemi kurtuluşa, hurma rızka delalet eder.”

“Rüyayı hayra yorunuz. ”

“Sizden biriniz hoşlanmadığı, fena bir rüya görürse üç kere: ‘Euzü billahi mineşşeytanirracim’ diyerek sol tarafına tükürsün. Artık ondan hiçbir zarar gelmez. “

Kuranda rüyayla alakalı bahsi geçen ayetler

Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."

12:5 - (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır."

12:36 - Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: "Rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm". Öteki de dedi ki: "Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz."

12:43 - Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin."

12:44 - Dediler ki: "Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz."

12:45 - O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin."

12:46 - "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler."

12:47 - Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. "

12:48 - "Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek."

12:49 - "Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak."

12:100 - Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: "İşte bu durum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

17:60 - Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla: "Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır." (İsrâ gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz o temâşâyı ve Kur'ân'da lanet edilen ağacı da, yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları, korkutuyoruz, fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor.

37:105 - "Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."

48:27 - Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.
 

Güzel Sözler

Beytullah Hoca
 

Basında Biz


 

İletişim İmkanları


  Samsun TURKEY

İrtibat Ofisleri

Beytullah Hoca

  0536 810 16 93
 beytullahhoca@hotmail.com

Bizi Takip Edin

Copyright 2020 Beytullah Şentürk. Tüm hakları saklıdır.