Havas İlmi ile Büyü Arasındaki Fark Nedir?

Hamd, yüceler yücesi âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hakkıyla hamd’etmek kimsenin kârı değildir. O’nun sonsuz lütuflarına nail oluşumuz , şükürlerimizin karşılığı değil, Rahmaniyyetinin icabıdır.

Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine hamdımızı kabul buyur ya Rabb… Amin

Havas ilmi, Allah-ü Teâlâ’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenab-ı Hakk’ın her güzel ismi ile her duanın kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibini ortaya koyar. Büyük âlimlerin yazmalarında da havas ilmi bu şekilde beyan edilmektedir.

Neticeye ulaşmak için inanmak gerekir. Her işin bir havassı vardır, her bir harfin ve noktanın… Öylesine çizilmiş bir çizginin dahi… Lakin bu havassı topraktan suyu çıkarır gibi çıkartmalıdır. Toprak ve zerkular suya bulaşmadan, aynı şekilde su taşıp çıkaranı boğmadan… Bu haseb menkıbesinde havas ilmi erbabı tarafından işlenmelidir.  Havas alimleri bir tertip veya esmayı bir güzergah, imanı ise taşıt olarak görürler. O iman ile doğru güzergahın sonucunda Allah c.c.’nun rahmetine ve nuruna nail olurlar. Bu haseble kardeşlerim güzergahı gidecek kuvvetiniz, yolunuzu tayin edecek ilminiz, nura dayanacak maneviyatınız yoksa havas ilmi size yarar değil zarar getireceği için ilmi âlimlere bırakınız.

Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılır. Bunlar kısaca şöyledir:

Allah c.c.’nun keskin ve çok kıymetli isimleri

Esma ilmi (ruhaniyet esmalarının zikri ile yapılan ilimdir)

Harflerin ve rakamların sırları (ilmül vefk ve cifir)

Eşya ve maddenin sırrı (ilmül simya ve kenahur)

Şifre ve sembollerin sırları (ilmül tılsımat ve cifir)

Azaim ilmi (Azimet ve davetlerin sırları)

Cindar İlmi (Cin alemini kendine muhassır eden davet ve azimet ehillerinin ilmi)

Ledün İlmi (Herkes bende var der lakin ledün öğrenilmez, ledün verilir. Peygamber efendimiz s.a.v. ve diğer peygamberlerin ilmidir. Âhir zamanda bu ilme sahip olan olduğunu düşünmemekteyiz.)

Derin İlmi (Bu ilmin sırrını vakıf olanlar bilir. Açıklanması ve tarifi söz konusu değildir)

Bunların dışında kalan ilimler ise teorik ve felsefik ilimlerdir. Havas uygulamları bu sekiz ilmin altında toplanır.

Kardeşlerim büyü ise bu ilimlerin değiştirilip istikametin İblis’e yönlendirildiği, niyetin değiştiği kısımda başlar. Uygulama metodu değişmez, bu en büyük yanlıştır. Bir adam Fatiha-i Şerif’i okuyup Allah’ın izniyle bir cinli hastanın izalesi için uğraşabilir. Aynı şekilde gafletteki bir büyücü de yine aynı Fatiha-i Şerif’i okuyup bir insana cin musallat etmeye çalışabilir. Bu iki örnekte de usul aynı, niyet farklıdır. Bu haseple amellerin niyetlere göre olduğunu unutmamak gerekir. “Bunda Fatiha okunuyor, bu büyü olmaz” ya da “bunda cin isimleri geçiyor, bu büyüdür” demek saçma ve cahilce bir tanımdır. İlmi bilmeden hareket etmek, ilmi internette sağda solda basit kimselere tabi olarak öğrenmeye çalışmak kişinin akıl, ruh ve beden sağlığına zarar verir. En kötüsü ise imanına zarar verir. Havas ilmi bilenlere bırakılmalıdır. Öğrenmek isteyenler ise doğru kaynaklara yönelmelidir kardeşlerim. Havas ilmi büyü ile, büyü havas ile karıştırılmamalıdır. Bu büyük bir günahtır. Güzelliğin olduğu yerde pislik, pisliğin olduğu yerde güzellik olmaz. Kişi kendi cahilliğini gidermeden ilmi sorgularsa mazAllah imanından olabilir.

Her zaman tekrar ettiğimiz gibi:

İLİM KENDİNİ BİLENİNDİR. KENDİNİ BİLMEYEN İÇİN EZİYETTİR…


Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Metafizik ve Havas İlmi