100 Âdiyât Sûresi Türkçe Meali

100 - Adiyat
Bismillahirrahmanirrahim
 
        
 
     
Mekke'de inmiştir. 11 Ayettir.
 
 
1.Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara, 
2.(tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara, 
3.sabahleyin baskın basanlara, 
4.derken savurup da bir toz-duman (tozu dumana katanlara), 
5.o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki, 
6.o insan Rabbine karşı pek nankördür. 
7.Ve kendisi de şahittir buna. 
8.Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona. 
9.Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman, 
10.o göğüslerdekiler derlendiğinde, 
11.O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!

Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Kuran-ı Kerim Türkçe Meali