099 Zilzâl Sûresi Türkçe Meali

99 - Zilzal
Bismillahirrahmanirrahim
 
        
 
     
Medine'de inmiştir. 8 Ayettir.
 
 
1.Yer o sarsıntıyla sarsıldığında, 
2.yer ağırlıklarını çıkardığında, 
3.İnsan: "Buna ne oluyor?" dediğinde; 
4.o gün, (yer) bütün haberlerini anlatır. 
5.Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. 
6.O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır. 
7.Her kim zerre kadar bir hayır işlemişse onu görecek; 
8.her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.

Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Kuran-ı Kerim Türkçe Meali