098 Beyyine Sûresi Türkçe Meali

98 - Beyyine
Bismillahirrahmanirrahim
 
        
 
     
Medine'de inmiştir. 8 ayettir.
 
 
1.Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi. 
2.(Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur. 
3.O sahifelerde en doğru hükümler vardır. 
4.Böyle iken o kitap verilmiş olanlar ancak, kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. 
5.Oysa onlar, hakka tapan, Allah'ı birleyiciler olarak dini yalnızca Allah'a tahsis edip Allah'a ibadet etsinler, namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardı ancak. İşte odur dosdoğru din! 
6.Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri! 
7.İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır. 
8.Onların mükafatı Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar. Bu mükafat, işte Rabbine saygı duyanlara aittir!

Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Kuran-ı Kerim Türkçe Meali