084 İnşikâk Sûresi Türkçe Meali

84 - İnsikak
Bismillahirrahmanirrahim
 
        
 
     
Mekke'de inmiştir. 25 ayet, 107 kelime, 440 harftir.
 
 
1.Gökyarıldığında 
2.ve Rabbini dinleyip haklandığında, 
3.yer uzatılıp dümdüz edildiğinde 
4.ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında, 
5.ve Rabbini dinleyip haklandığında, 
6.ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın! 
7.O zaman kitabı sağ eline verilen, 
8.kolay bir hesaba tabi tutulur 
9.ve ailesine sevinçli olarak döner. 
10.Ama kitabı arkasından verilen ise, 
11.Helak diye çağırır 
12.ve alevli ateşe yaslanır. 
13.Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi. 
14.Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı. 
15.Hayır, çünkü Rabbi , onu gözetiyordu. 
16.Şimdi yemin ederim ,o şafağa, 
17.geceye ve derlediğine, 
18.ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki, 
19.sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz! 
20.O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler. 
21.Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler? 
22.Hatta o küfredenler yalan derler! 
23.Oysa Allah, içlerindekini biliyor. 
24.Onun için onlara acı bir azap müjdele! 
25.Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!

Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Kuran-ı Kerim Türkçe Meali