001 Fâtiha Sûresi Türkçe Meali

1 - Fatiha
Bismillahirrahmanirrahim

Mekke'de inmiştir. 7 ayettir
  
1.Bismillahirrahmanirrahim 
2.Hamd o alemlerin Rabbi, 
3.O Rahman, Rahim, 
4.O din gününün maliki Allah'ın! 
5.-Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab! 
6.Hidayet eyle bizi doğru yola! 
7.O kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların!

Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Kuran-ı Kerim Türkçe Meali